NUTIDENS L&D

Strategisk L&D

Nutidens L&D og HR lever i en MEGET spændende tid! Læring og kompetenceudvikling vil i de kommende år være af stor strategisk betydning – både individuelt, teammæssigt og for hele organisationen.

L&D som strategisk sparring

L&D afdelinger og medarbejdere får mulighed for at tage en langt mere forretningsorienteret rolle og blive den strategiske sparringspartner ledelsen og organisationen har brug for.

Med digitalt støttede processer, social læring og digital vidensdeling bliver L&D i stand til at understøtte ledelsen med databaserede beslutninger og opnåelse af strategiske mål via læring og udvikling.

Udviklinger i L&D

Nye tendenser inkluderer:

  • Fra årlig MUS til kontinuerlig feedback (og hvordan understøttes dette?
  • Fra eventbaserede kursusforløb til kontinuerlig læring og performance support
  • Fra L&D som leverandører af læringspakker til sparringspartner for forretningen
  • Fra ansvarlig for læring til ansvarlig for effekten på de strategiske mål.

Nye kompetencer og værktøjer

De nye tendenser kræver og giver mulighed for nye kompetencer hos L&D. Kompetencer som forretningsforståelse, læringskonsulenter, sparringspartner på opnåelse af kompetencer, processer og ikke mindst engagement.

De kræver også nye værktøjer. Ikke mindst digitale læringsplatforme, som ikke gør L&D til administratorer og underleverandører, men giver dem mulighed for at give ansvaret og engagementet videre til medarbejderne og afdelingerne selv.

En moderne læringsplatform til nutidens L&D