BÆREDYGTIG EKSEKVERING

Læringsinitiativer og forandringsprocesser skal eksekveres for at få reel værdi. Eller sagt på en anden måde; hvis ikke det føres ud i livet og fastholdes, kan vi jo lige så godt lade være og så i det mindste spare pengene!

Sammen med vores kunder sørger vi for, at de rigtige kompetencer, den personlige motivation og de understøttende processer er til stede på det rette tidspunkt, og dermed sikrer vi SAMMEN, at læring har en bæredygtig effekt i organisationen.

Hvordan engageres medarbejderne i deres egen og virksomhedens udvikling?

Eksekvering af forandringer handler først og fremmest om ENGAGEMENT

ADKAR modellen er et effektivt værktøj, når vi arbejder med at gennemføre de ønskede forandringer. Det helt afgørende element i ADKAR er netop at sikre, at det personlige engagement (Desire) er tilstede. Uden det personlige ønske om at deltage og ændre adfærd, er træning, læring og udvikling af kompetencer spildte kræfter.

Læring og vidensdeling

Hvis vi prioriterer kommunikation og engagement, kan vi gennem træning begynde at arbejde bevidst med at nå de strategiske mål, som f.eks. øget salg, bedre vidensdeling, eller øget kundetilfredshed.

Føre initiativet ud i livet via:

  • De rigtige kompetencer
  • Det rigtige mindset
  • De nødvendige processer
(c) Prosci Inc. All rights reserved.