Videobaseret mikrolæring

Vi arbejder sammen med jer om at skabe en ny læringsstrategi, der tager udgangspunkt i søgbar, videobaseret mikrolæring (2-3 minutters varighed).

Vi hjælper jer med at producere de første mange mange videoer, og vi lærer jeres medarbejdere og eksperter at producere dem selv – enkelt, effektivt og hurtigt.

Bæredygtig eksekvering

Vi arbejder efter at opnå jeres strategiske mål. Med en Vision Workshop tager vi fat på jeres grundlæggende mål og kortlægger, hvilke løsninger, I har brug for.

Vi arbejder ud fra ADKAR modellen, og sørger for at hjælpe jer med at skabe de nødvendige kompetencer, processer og ikke mindst engagement.

Social læring

Vi leverer tidens bedste sociale læringsplatform, som hjælper jer til rent faktisk at få udbytte af det enorme potentiale i social læring, som hidtil stort set har været uudnyttet.

Sammen med jer skaber vi en strategi for social læring, og vi hjælper jer med at engagere og skabe mål for medarbejdere og eksperter, så den sociale læring kommer til at leve i organisationen.

Strategisk kommunikation

BLENDIT LEARNING leverer med Fuse en fælles platform, hvor organisationen kan:

  1. Vælge hvem der skal modtage hvad
  2. Kommunikere samme sted både med video, tekst, billeder osv.
  3. Få løbende data på, præcis hvem der har set  og hvor meget de så
  4. Få direkte feedback, spørgsmål og kommentarer fra modtagerne

Vi støtter jer i at udvikle og eksekvere jeres kommunikationsstrategi i sammenhæng med den øvrige læring på platformen.

Effektiv vidensdeling

Det største læringspotentiale ligger i mange organisationer i den viden, der allerede er i medarbejdernes hoveder. Vi hjælper jer med at sikre vidensdeling på en let, hurtig og engagerende måde, så den vigtige viden deles og fastholdes, og så best practice bliver udviklet og kommer til at leve.

Vigtigst af alt bliver denne viden søgbar og tilgængelig det samme sted, hvor al den øvrige læring er, og hvor de dygtigste eksperter kan kontaktes direkte.

Nutidens L&D

Vi leverer en moderne læringsplatform og en moderne læringsstrategi, som ikke gør L&D til administratorer og underleverandører på læringsmoduler, men giver dem mulighed for at indtage rollen som sparringspartner på læring, vidensdeling og engagerede medarbejdere.

Vi giver jer værktøjer til at give ansvar for læring og adfærdsændring til de rette mennesker, nemlig ledere og medarbejdere i de enkelte afdelinger og teams.

Spørgsmål der holder strategiske ledere vågne om natten
  • Hvordan bygger vi de rigtige kompetencer?
  • Hvordan sikrer vi engagement?
  • Hvordan skaber vi forandringer, og hvordan bygger vi en kultur, som understøtter og fastholder de forandringer?
  • Hvordan udnytter, aktiverer og fastholder vi al den viden, der allerede er i organisationen?